MORADIA MODELO L

A Moradia modelo L de 160 m2 é a túa opción para familias que gozan reuníndose á vez que desfrutan do seu espazo privado. A suite principal e os dormitorios infantil/de invitados dispuxéronse habilmente para garantir a privacidade. O acceso directo á terraza dende un dos cuartos a través das xanelas de dúas follas permite saír sen cruzar o salón.

Memoria de calidades

Compoñentes estruturais

O deseño das casas está optimizado para a súa construción mediante muros estruturais de bloques de cerámica alixerada, o que permite un equilibrio entre durabilidade, robustez e illamento fronte ao medio. A cuberta realízase con estrutura de madeira laminada.

Non obstante, este deseño permite variar partes do mesmo, puidendo incorporar outros sistemas de cuberta ou fachada sen menoscabar as súas calidades se fose necesario por necesidades de orientación ou stock.

Fachada e cubierta

A fachada realízase mediante un sistema de illamento polo exterior (denomindao SATE habitualmente) que garante a maior eficiencia enerxética, eliminando pontes térmicas en fachada e creando un illamento sen discontinuidades ao longo de todo o edificio.

Acabados

Os acabados son unha parte fundamental da vivenda, utilizando morteiros de cal arxila e xeso; e madeira como materiais de contacto, de xeito que interaccionen de forma natural co noso corpo e limiten a presenza de Compostos Orgánicos Volátiles (COV) no ambiente interior.

Vista de Planos

MODELO L DE 2 DORMITORIOS

MODELO L DE 3 DORMITORIOS

MODELO L DE 4 DORMITORIOS

Comencemos un proyecto

Xuntos, podemos transformar as túas ideas en realidade. Iniciemos esta emocionante viaxe de construción hoxe!

LLÁMANOS

Escríbenos

4 + 6 =